تابلو طلا if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات"; if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید"; if ( intCount==1) strResult="یک نظر"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }
كلكسيون گل نمونه از گلهاي نقره

+ نوشته شده در  جمعه سوم دی 1389ساعت 10:20  توسط رضا ادیب آذر | 

هدیه ای بیاد ماندنی و جاودان


سرمایه گذاری با ارزش افزوده


امکان توان خرید با هر مقدار سرمایه


هدیه برای همسر-تولد-اعیاد-ازدواج و هر گونه ایا م خاطره انگیز


گلهای نقره ساخت صنایع قلمزنی هنرمندان تبریزی معتبر وبنام


زیبایی و تبلور هنر قلمزنی نقره


خرید مستقیم و بدون واسطه+ نوشته شده در  جمعه سوم دی 1389ساعت 10:12  توسط رضا ادیب آذر | 

هدیه ای بیاد ماندنی و جاودان


سرمایه گذاری با ارزش افزوده


امکان توان خرید با هر مقدار سرمایه


هدیه برای همسر-تولد-اعیاد-ازدواج و هر گونه ایا م خاطره انگیز


گلهای نقره ساخت صنایع قلمزنی هنرمندان تبریزی معتبر وبنام


زیبایی و تبلور هنر قلمزنی نقره

خرید مستقیم و بدون واسطه 

   تلفن دفتر فروش:

تبریز-سه راه امین زیر همکف

تولیدی نقره

ادیب آذر

09147394008

 

 


 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفتم آبان 1389ساعت 12:57  توسط رضا ادیب آذر |